Your search results

توصیفات

Juliana Altun

“مکانهای Aegean در افتتاح حساب بانکی ترکیه ، تورهای ملکی و انتخاب ملک مناسب به ما کمک کردند. پس از یافتن خانه رویایی خود ، Aegean Locations از طرف ما با قیمت مناسب مذاکره کرد و کلیه قراردادها را ترتیب داد. کمک به نقل و انتقالات بانکی ، اسناد مالکیت و سایر موارد روشهایی مانند قراردادهای آب و برق این کار را برای ما بسیار راحت کرده است. تمام جزئیات در مورد مراقبت “.

Compare Listings