Uw zoekresultaten

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 20-03-2022

Aegean Locations heet u welkom.  Onze Services zijn onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd door ons kan worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, of anderszins uw instemming met dit Privacybeleid kenbaar te maken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Privacybeleid.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

Tijdens het uitvoeren van de Services verzamelt of ontvangt Aegean Locations de volgende soorten informatie, waaronder mogelijk persoonlijke informatie.

Contact informatie

We verzamelen contactgegevens via onze Services; contactgegevens omvatten meestal uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle informatie die u in berichten aan ons verstrekt. We gebruiken dergelijke contactgegevens voor doeleinden zoals het verstrekken van informatie over de Services, het beantwoorden van uw vragen, het verzenden van informatie via e-mail. Houd er rekening mee dat individuele agenten die bij Aegean Locations werken, uw contactgegevens kunnen verstrekken voor de hierboven beschreven uitdrukkelijke doeleinden.

Zoek informatie

Als u met behulp van de Services naar onroerend goed zoekt, kunnen we om aanvullende informatie vragen om de resultaten beter af te stemmen op uw behoeften. Dergelijke informatie kan omvatten hoeveel personen er in uw huishouden zijn en woonvoorkeuren.  Deze informatie kan ook worden bekendgemaakt aan individuele agenten, maar alleen voor gebruik zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in dit privacybeleid.

Informatie over serverlogboek

Onze servers houden logbestanden bij waarin gegevens worden vastgelegd telkens wanneer een apparaat toegang krijgt tot die servers. De logbestanden bevatten gegevens over de aard van dergelijke toegang, inclusief het IP-adres van het apparaat, user agent string (bijv. besturingssysteem en browsertype/versie), en de pagina's waarop u hebt geklikt terwijl u op onze Services bent, en details met betrekking tot uw activiteit op de Services, zoals de tijd die aan de Services is besteed en andere prestatie- en gebruiksgegevens. We kunnen deze logbestanden gebruiken voor doeleinden zoals het helpen bij het monitoren en oplossen van fouten en incidenten, het analyseren van verkeer of het optimaliseren van de gebruikerservaring.

Cookies

We kunnen informatie verzamelen met behulp van "cookies" en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine pakketjes gegevens die een website opslaat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat (of ander opslagmedium), zodat uw computer informatie over uw gebruik "onthoudt". We gebruiken sessiecookies van zowel eerste als derde partijen en permanente cookies. 

Externe analyseproviders

We gebruiken een of meer analyseservices van derden om uw gebruik van de Services te evalueren, naargelang het geval, door rapporten over activiteiten samen te stellen (op basis van hun verzameling van IP-adressen, internetprovider, browsertype, besturingssysteem en taal, verwijzende en afsluitende pagina's en URL's, gegevens en tijd, hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina's, welke secties van de Services u bezoekt, aantal links waarop is geklikt, zoektermen en andere vergelijkbare gebruiksgegevens) en het analyseren van prestatiestatistieken. Deze derde partijen gebruiken cookies en andere technologieën om ons te helpen bij het verzamelen, analyseren en verstrekken van rapporten of andere gegevens. 

Externe adverteerders/remarketeers

We kunnen informatie over u delen of ontvangen met/van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertentie- en remarketingaanbieders, of vergelijkbare partners, om te personaliseren of anderszins te begrijpen hoe u omgaat met advertenties of andere inhoud. Deze derde partijen kunnen cookies, pixeltags of andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen ter bevordering van dergelijke doeleinden, waaronder het afstemmen, targeten (d.w.z. gedragsmatig, contextueel, retargeting en remarketing), analyseren, rapporteren en/of beheren van advertenties campagnes of andere initiatieven. Wanneer een browser bijvoorbeeld een site bezoekt, stellen pixeltags ons en deze derde partijen in staat om bepaalde cookies te herkennen die in de browser zijn opgeslagen om te leren welke advertenties of andere inhoud een gebruiker naar een bepaalde site brengt. Informatie die we van deze derde partijen kunnen ontvangen, ook via hun serviceproviders, kan advertentie-ID's, IP-adressen, rapporten en campagnegegevens bevatten.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door deze adverteerders/remarketingaanbieders op de manier en voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Bezoek de onderstaande sites voor meer informatie over deze derden, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde gegevensverzameling. Houd er rekening mee dat deze lijst kan worden gewijzigd op basis van de campagnes die we uitvoeren.

Geaggregeerde gegevens

In een voortdurende poging om onze gebruikers en de Services beter te begrijpen, kunnen we uw informatie in geaggregeerde vorm analyseren om de Services te bedienen, onderhouden, beheren en verbeteren. Deze geaggregeerde informatie identificeert u niet persoonlijk. We kunnen deze geaggregeerde gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, agenten en zakenpartners. We kunnen ook geaggregeerde gebruikersstatistieken vrijgeven om de Services te beschrijven aan huidige en toekomstige zakenpartners en aan andere derden voor andere wettige doeleinden.

Doorgifte aan derden

Zoals veel bedrijven huren we andere bedrijven in om bepaalde bedrijfsgerelateerde diensten uit te voeren. We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan bepaalde soorten externe bedrijven, maar alleen voor zover nodig om hen in staat te stellen dergelijke diensten te verlenen. De soorten bedrijven die persoonlijke informatie kunnen ontvangen en hun functies zijn: hostingdiensten, technische assistentie, databasebeheer/back-updiensten, gebruiksanalyses, platforms voor e-mailmarketing en klantenservice.

Om onze Services te leveren en promotieprogramma's te beheren, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met onze externe promotie- en marketingpartners, inclusief maar niet beperkt tot bedrijven die deelnemen aan onze verschillende programma's. 

We kunnen van tijd tot tijd persoonlijke informatie delen en/of in licentie geven aan andere bedrijven die u informatie kunnen verstrekken over de producten en diensten die zij of hun partners aanbieden.  Voor zover wettelijk vereist, krijgt u echter de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijk delen. 

We kunnen de persoonlijke informatie van klanten bekendmaken aan agenten, en vice versa, in verband met de levering van diensten door de agent met betrekking tot de verkoop, aankoop of verhuur van onroerend goed en de reclame en marketing van onroerend goed.

We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken aan onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gemeenschappelijke controle om de marketing en verkoop van onze Services te ondersteunen.

HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

Aegean Locations neemt de veiligheid en privacy van de persoonlijke informatie die het verzamelt op grond van dit privacybeleid zeer serieus. Dienovereenkomstig implementeren we redelijke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die zijn verbonden aan de verwerking en de aard van dergelijke gegevens, en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving .  Begrijp echter dat geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is.  We kunnen de veiligheid van onze databases of de databases van derden waarmee we uw informatie kunnen delen (zoals hierin toegestaan) niet garanderen, noch kunnen we garanderen dat de informatie die u verstrekt niet zal worden onderschept terwijl deze via internet wordt verzonden.  In het bijzonder is het mogelijk dat e-mail die naar ons wordt verzonden, niet veilig is en daarom moet u extra voorzichtig zijn bij het bepalen welke informatie u ons via e-mail stuurt.

KINDEREN

We verzamelen via de Services niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, geef ons dan geen persoonlijke informatie. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om ons privacybeleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken zonder hun toestemming.  Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd], en we zullen ons best doen om die informatie uit onze databases te verwijderen.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

De Services kunnen links bevatten naar websites van derden ("Externe sites"). Aegean Locations heeft geen controle over de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke externe sites.  Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke externe sites. U dient het toepasselijke privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te controleren wanneer u dergelijke externe sites bezoekt.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is van kracht vanaf de laatste bijgewerkte datum die bovenaan dit privacybeleid staat vermeld. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u. Door toegang te krijgen tot de Services nadat we dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid hebben aangebracht, wordt u geacht dergelijke wijzigingen te hebben aanvaard.  Houd er rekening mee dat, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, ons gebruik van de verzamelde informatie wordt beheerst door het privacybeleid dat van kracht was op het moment dat we de informatie verzamelden.  Raadpleeg dit privacybeleid regelmatig.

HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen op [e-mail beveiligd] met "Privacybeleid" in de onderwerpregel.

Vergelijk Vermeldingen